Soenens Stefan
Bostsestraat 1
3300 TIENEN
T 016 82 68 09
M 0476 34 41 68
www.abs2.be
info@abs2.be
Het uitgangspunt van ieder project is altijd de mens. A'tuur moet ruimte scheppen waarin men zich goed voelt en goed kan functioneren, een omgeving creëren waar men kan halt houden, zich kan opladen en vol energie aan de levensdrukte kan deelnemen.
A'tuur mag nooit hinderen, maar moet stimuleren om te functioneren, aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
In ieder project zijn harmonie en schaal essentiëel en wordt gezocht naar een evenwicht tussen licht en donker, openheid en geborgenheid.