MADE architects bv

Matthyssen Gill
De Coninckplein 21
2060 ANTWERPEN
T 03 238 41 38
M 0486 05 64 69
www.madearchitects.be
gill@madearchitects.be
MADE architects is architectenbureau met 4 (ingenieur-) architecten met zeer uitgebreide ervaring.

Belangrijk bij onze projecten zijn:
-Uitgepuurd organisatieschema , vastgelegd in het goed onderbouwd ontwerp
-Zoeken van meerwaarde in wisselwerking van architecturale ingrepen en brede omgeving
-Duurzame ontwikkeling, bouwmethodiek en materiaalgebruik met LEED-systeem als leidraad of passiefnorm.
-Focus op integrale ontwerp en projectmethodiek