Silhouet architects

Lowette Karel
E. Van Cauwenberghstraat 56
1080 BRUSSEL
T 02 420 68 25
www.silhouet-architects.be
info@lowette-partners.be
Lowette & Partners architects, opgericht door Karel Lowette in 1990, streeft naar duurzame ontwerpen. Om de continue organische groei v/h kantoor te bestendigen werd sinds juli 2014 de expertise van ir. architect Sigrid Banck, architect André Gérardy en architect Karel Lowette gebundeld in een partnerschap. Er is veel aandacht voor het esthetische, materiaalkeuze, kwaliteit, bestemming in combinatie met de wensen v/d bouwheer en doelgroep. De meerwaarde voor omgeving en gebruiker staat centraal.