BASIC ARCHITECTS bv

De Kegel Peter
De Neve Lieven
Liefdadigheidsstraat 4
9300 AALST
T 0477 57 30 76
M 0478941395
F 053 80 93 10
www.basic-architects.be
basicarchitects@hotmail.be
BASIC ARCHITECTS wil vooral actief met architectuur, interieur en omgeving omgaan. Ze probeert dit te verwezenlijken door architectuur als een onderwerp van discussie te zien, waarin een duidelijke visie, wars van tendenzen en modes, centraal staat. De architect mag zich niet louter beperken tot het invullen van een opgegeven programma. Het is belangrijk dat bijna alles in vraag kan worden gesteld en het ‘zoeken naar...’ even bepalend is als de uiteindelijke uitwerking.