S.R. & T. B.V.B.A.

Kosten Johan
Juliaan Devriendtstraat 1 A
3900 Pelt
T 011 64 61 71
M 0472 36 66 38
www.srt.be
info@srt.be
Architectenbureel S.R. & T. bvba is opgericht door architect Johan Kosten, en is sinds jaar en dag actief in verschillende domeinen van de burgerlijke bouwkunde zoals woningen, villa’s, appartementsgebouwen, zorgcentra, openbare gebouwen, scholen, kantoor- en industriegebouwen, enz.
Daarenboven is het kantoor eveneens gespecialiseerd in de problematiek van de ruimtelijke ordening en dit zowel voor openbare besturen voor de opmaak van GRUP (Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) als voor particulieren voor de opmaak van Stedenbouwkundige Concepten en Verkavelingsplannen.